O mnie


Bartłomiej Marek Jędrak:

Dyplomowany coach /GRUPA TROP, Szkoła Coachów, Warszawa, akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, PTP /, pracuje pod stałą superwizją . Członek Izby Coachingu. Założyciel i koordynator SWAT'a BIAŁYSTOK, Sieci Wsparcia Aktywności Trenerskiej, grupy zrzeszającej coachów, trenerów, mediatorów, moderatorów i animatorów zmiany kulturowej i społecznej pracujących METODA GRUPY TROP. Absolwent Pedagogiki i Psychologii oraz Filologii angielskiej UwB. Ukończył studia podyplomowe dla tłumaczy przysięgłych /LSW, Warszawa/ i studia MBA w języku angielskim na wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB. Certyfikowany trener biznesu /5EQF/ i trener języka angielskiego biznesowego, /FTBE, wydany przez LCCI, Londyn/ z 7 letnim stażem w szkoleniach grupowych i zajęciach indywidualnych metodami coachingowymi w zakresie umiejętności miękkich i Business English w firmach i szkołach językowych w Białymstoku i w Warszawie. Posiada także ponad 3 letnie doświadczenie menadżerskie w sprzedaży bezpośredniej w jednym z międzynarodowych koncernów a także ponad rok czasu pracy w środowisku wielokulturowym Cypru w sektorze hotelarstwo i turystyka.Specjalizuję się w coachingu i mentoringu językowym i komunikacji, pomagam osobom uczącym się języków obcych pozbyć się ograniczających przekonań, nabrać pewności siebie i zmotywować się do nauki języka obcego. Nauka języka obcego często jest bardzo emocjonalnym i emocjonującym przeżyciem. Mówienie w języku obcym jest swego rodzaju ekspozycją, wystawieniem się na ocenę innych, nie wszyscy są na początku na to gotowi, stąd też lęk przed mówieniem. Zdobycie tej nowej kompetencji na poziomie postawy, czyli swobodnego posługiwania się językiem, wymaga często przepracowania własnego lęku przed oceną, popełnianiem błędów, pewnością i zaufaniem do siebie i swoich możliwości. Zanim zaczniemy uczyć się nowych słówek i struktur gramatycznych, najpierw musimy się do tego przygotować, na poziomie własnych przekonań, wartości i tożsamości, temu właśnie służy coaching językowy prowadzony w języku polskim, który pozwala też spojrzeć na język z szerszej perspektywy, język jako tylko jeden z elementów skutecznej komunikacji. Nauka języka obcego metodami coachingowymi to drugi etap, gdzie poznajemy słownictwo, gramatykę, wymowę, zaczynamy mówić w języku obcym lub chcemy mówić lepiej, etap ten to bardziej mentoring językowy z wykorzystaniem metod coachingowych.

Poza tym w ramach life/ business/ career/ leadership coachingu w podejściu holistycznym, pracuję ze swoimi klientami w obszarze szeroko pojętej potrzeby zmiany i osiągania celów, coaching prowadzony w języku polskim i angielskim. W ramach business coachingu organizuje trening prowadzony metoda coachingu grupowego - ‘’Coaching w biznesie - świadome przywództwo’’.

napisz do nas

Szukasz Profesjonalnego Szkolenia.

Język angielski - na wszystkich poziomach zaawansowania w tym także dla początkujących